Liepājas Universitāte - Skolotājs - Prof. bak. studijas

Skolotājs
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-11-24
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs
Profesionālā kvalifikācijaSkolotājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods42141
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 1800 EUR gadā (pilna laika); 1300 EUR gadā (nepilna laika) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana (nepilna laika studiju formā - specializācijās Latviešu valodas un literatūras skolotājs; Matemātikas skolotājs; Dizaina un tehnoloģiju skolotājs; Angļu valodas skolotājs; Dabaszinību skolotājs (dabaszinību un fizikas vai ģeogrāfijas skolotājs): pieteikšanās un dokumentu iesniegšana elektroniski vai klātienē no 02.01.2023. līdz 20.01.2023.

Studiju programma “Skolotājs” paredz iespēju iegūt profesionālā bakalaura grādu izglītības zinātnēs un skolotāja kvalifikāciju, apgūstot vienu, divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas.

Studiju programmas mērķis – nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences attīstību atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās 5 mācību jomās: latviešu valoda, angļu valoda, matemātika, informātika un dabaszinības.

Mācību priekšmetu jomu moduļi - iespēja izvēlēties vienu, divas vai vairākas jomas - kopā 82 kredītpunkti (KP)

Latviešu valoda un literatūra – 82 KP modulis

Matemātika – 82 KP modulis

50 KP moduļi: Angļu valoda; Bioloģija; Datorika; Dizains un tehnoloģijas; Fizika; Ģeogrāfija; Vācu valoda kombinācijā ar jebkuru atšķirīgu 32 KP moduli: Angļu valoda; Bioloģija; Datorika; Dizains un tehnoloģijas; Latviešu valoda kā valsts valoda un kā svešvaloda; Matemātika; Vācu valoda; Dabaszinības; Fizika; Ģeogrāfija

82 kredītpunktu moduļu apguve dos iespēju iegūt tiesības mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam;

50 kredītpunktu moduļu apguve dos tiesības apgūto saturu mācīt vispārīgajā, optimālajā un padziļinātajā līmenī atbilstīgi valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam;

32 kredītpunktu moduļu apguve dos tiesības mācīt apgūto saturu vispārīgajā līmenī atbilstīgi valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam.

Studiju iespējas apakšprogrammās:

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

Matemātikas skolotājs

VAI

Angļu valodas skolotājs

Vācu valodas skolotājs

Datorikas skolotājs

Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Bioloģijas skolotājs

un jebkurš atšķirīgs priekšmets:

Angļu valodas skolotājs

Bioloģijas skolotājs

Datorikas skolotājs

Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Latviešu valodas kā valsts valodas skolotājs

Matemātikas skolotājs

Vācu valodas skolotājs

Dabaszinību skolotājs; Fizikas skolotājs; Ģeogrāfijas skolotājs; (jebkurā to divu savstarpējā kombinācijā).


Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

strādāt pamata vai vidējās (vispārējās) izglītības iestādē

turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Izglītības zinātnes vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

papildus apgūt studiju kursus augstākajā pakāpē vai papildmoduļu saturu kādā citā mācību priekšmetu jomā.
Programmas mājaslapawww.liepu.lv/lv/101/skolotajs
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. CE latviešu valodā. CE matemātikā, CE svešvalodā vai STIP svešvalodā. Vidējā atzīme mācību priekšmetos (matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, vēsture, ķīmija, fizika, bioloģija), ko apliecina vidējās izglītības dokuments;
Sekmīga vidējās izglītības atestāta gada vidējā atzīme ne zemāka par 7 ballēm (ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja kārtot pārbaudījumu – pārrunas. Zemākās atzīmes slieksnis – 6 balles).
Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:
- Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiskā daļa).
- Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa – intervija).
Piezīme: uz iestājpārbaudījumu ieteicams ņemt līdzi apliecinājumus (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u. c.), dalību Latvijas valsts vai starptautiskās olimpiādēs un Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs. un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u. c.)).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Tel:63423568; 63422505; 26190339
E-pasts:liepu@liepu.lv  www.liepu.lv