Rīgas Tehniskā universitāte - Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - Prof. bak. studijas

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-03-04
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)
GrādsProfesionālais bakalaurs siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās
Profesionālā kvalifikācijaInženiersistēmu būvinženieris (6. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 17.11.2028.
Programmas kods42582
 
Ilgums5 gadi (pilna laika); 6 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti200
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 3050 EUR gadā (pilna laika klātiene); 2300 EUR gadā (nepilna laika klātiene); 1800 EUR gadā (nepilna laika neklātiene) (2023./24.)
 
Programmas aprakstsProgramma sagatavo siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženierus, kas prot projektēt un modernizēt ēku, pilsētu un citu apdzīvoto vietu siltuma, gāzes, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, rūpēties par to ekspluatāciju un apkopi un pārraudzīt šo sistēmu ierīkošanas darbus vai vadīt to dienestu darbu, kuri siltuma, gāzes un ūdens apgādes sistēmas izmanto un apkalpo.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē, kas ir spējīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām. Programma ir izstrādāta atbilstoši profesijas standarta „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” prasībām.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim atbilstošu konkurētspējīgu izglītību;
- sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas būvzinātnē, mehānikā un vides aizsardzībā;
- sniegt studentiem padziļinātas zināšanas ar siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijām saistītājos jautājumos;
- attīstīt nozarei atbilstošas profesionāla rakstura iemaņas un prasmes;
- veidot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai, teorētiskai risināšanai un inženiera darba veikšanai;
- nodrošināt vismaz 24 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

- izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt minētajām sistēmām piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros;
- spēj identificēt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu darbības kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus;
- spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas procesus un to mijiedarbību, prot noteikt to pilnveides pasākumus;
- izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas organizācijas saimnieciskās darbības pamatrādītājus, operacionālās darbības budžeta veidošanas principus un spēj plānot nepieciešamos resursus būvfirmas vai pašvaldības uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;
- spēj noteikt būvfirmas vai pašvaldības uzņēmuma darbinieku nepieciešamo kompetenci, pienākumu un pilnvaru sadalījumu uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;
- pārzina un spēj veikt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanu, instalēšanu un ekspluatāciju;
- spēj izveidot, ieviest un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas jaunāko sasniegumu pamatprincipus;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas jomās un interpretēt un analizēt to rezultātus;
- spēj veidot inženiera karjeru, kā arī turpināt studijas maģistratūrā.

Karjera

Studiju programma sagatavo inženierus un pētniekus siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu jomā, kuri var strādāt privātajos un pašvaldību uzņēmumos, kas nodrošina pilsētu un citu apdzīvoto vietu infrastruktūru – siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju (A/S “Latvijas gāze”, A/S “Rīgas siltums”, SIA “Rīgas ūdens” u.c.), ēkās iebūvēto inženiersistēmu nepieciešamo modernizāciju, ekspluatāciju un apkopi; kā arī sagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus ēku inženiersistēmu projektēšanai un montāžas darbu vadīšanai.
Šīs būvzinātņu apakšnozares pētījumi ir saistīti ar enerģētiku, mašīnbūvi, ekoloģiju un dabas aizsardzību.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BCS?department=24000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā. CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Papildus punkti par CE fizikā vai ķīmijā. Gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda. Ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu. Lai piedalītos konkursā uz valsts budžeta finansētām studiju vietām, CE procentu kopvērtējums matemātikā nedrīkst būt zemāks par 18 %.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv