Sociālās integrācijas valsts aģentūra - Surdotulks - 1. līm. prof. studijas

Surdotulks
Uzņemšana:Uzņemšana 2023./24. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-05-18
Programmas veids1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)
Profesionālā kvalifikācijaSurdotulks (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods41222
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (2023./24.)
 
Programmas aprakstsSurdotulks prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, spēj tulkot lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā. Strādā organizācijās, saistītās ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, kā Latvijas Nedzirdīgo savienībā, tās reģionālajās biedrībās, pamatskolās, profesionālajās vidusskolās

Studiju kursi


Vispārizglītojošie mācību kursi

Dokumentu pārvaldība
Saskarsmes psiholoģija
Vispārīgā psiholoģija
Darba tiesiskie pamati
Ievads specialitātē
Zinātnisko pētījumu metodoloģija
Civilā aizsardzība
Latviešu valoda
Svešvaloda (angļu)
Lietišķā saskarsme
Sociālā ekonomika
IT pamati

Nozares un profesionālās specializācijas mācību kursi

Cilvēka dzirdes orgāni un korekcijas iespējas
Surdopsiholoģija
Nedzirdīgo zīmju valodas kultūra un starpkultūru saskarsme
Latviešu nedzirdīgo zīmju valoda un tās gramatika
IT izmantošana zīmju valodas tulkošanā
Latviešu zīmju valoda I-III
Tulka profesionālā ētika
Sinhronā tulkošana
Tulkošanas metodoloģija
Terminoloģija zīmju valodā: I
Terminoloģija zīmju valodā: II
Terminoloģija zīmju valodā: III
Ievads sociālajā darbā.
Programmas mājaslapawww.siva.gov.lv/lv/surdotulks
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE - latviešu valodā un svešvalodā; iestājpārbaudījums - profesionālās piemērotības tests
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2023./2024. gadā: lasīt šeit

Pieteikties studijām var visu gadu darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.
Koledža
Nosaukums izglītības iestāžu reģistrā:Valsts aģentūra "Sociālās integrācijas centrs" Koledža RRC
Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tel:29466508; 29187093
E-pasts:koledza@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv/lv/koledza
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi 2023./2024. gadā: lasīt šeit

Pieteikties studijām var visu gadu darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.