Sociālās integrācijas valsts aģentūra - Surdotulks - 1. līm. prof. studijas

Surdotulks
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-02-01
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaSurdotulks (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods41222
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (2022./23.)
 
Programmas aprakstsNodarbinātības apraksts

Surdotulks prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, spēj tulkot lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā. Strādā organizācijās, saistītās ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, kā Latvijas Nedzirdīgo savienībā, tās reģionālajās biedrībās, pamatskolās, profesionālajās vidusskolās.

Vispārizglītojošie kursi:

Lietvedība
Saskarsmes psiholoģija
Vispārīgā psiholoģija
Darba tiesiskie pamati
Ievads specialitātē - ZPD
Civilā aizsardzība
Latviešu valoda
Angļu/vācu valoda
Lietišķā saskarsme
Sociālā ekonomika
IT pamati

Nozares un profesionālās specializācijas kursi:

Cilvēka dzirdes orgāni un korekcijas iespējas
Surdopsiholoģija
Nedzirdīgo kultūra un starpkultūru saskarsme
Zīmju valodas kultūra, tradīcijas un plastika
Latviešu nedzirdīgo zīmju valoda un tās gramatika
IT izmantošana zīmju valodas tulkošanā
Latviešu zīmju valoda I-III
Tulka profesionālā ētika
Sinhronā tulkošana
Metodoloģija - konsekutīvā tulkošana
Terminoloģija zīmju valodā: IT, sports, automehānika
Terminoloģija zīmju valodā: Mājturība, amatniecība
Terminoloģija zīmju valodā: Māksla
Terminoloģija zīmju valodā: Dzimumaudzināšana, medicīna
Terminoloģija zīmju valodā: Reliģija
Latviešu zīmju valodas tulkošanas metodoloģija
Terminoloģija zīmju valodā: Juridiskie un ekonomiskie termini
Prakse un kvalifikācijas prakse
Kvalifikācijas darbs.
Programmas mājaslapawww.siva.gov.lv/lv/surdotulks
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE - latviešu valodā un svešvalodā; iestājpārbaudījums - profesionālās piemērotības tests
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā: lasīt šeit

Pieteikties studijām var visu gadu darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.
Koledža
Iepriekšējais nosaukums:Valsts aģentūra "Sociālās integrācijas centrs" Koledža RRC
Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tel:29466508; 29187093
E-pasts:koledza@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv/lv/koledza
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā: lasīt šeit

Pieteikties studijām var visu gadu darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.