Ziemas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2021./2022. gadā

Aktualizēts 2022. gada 28. februārī
Publicēts 2021. gada 1. decembrī

Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 34 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 183 programmās.

2021./22. gada ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā 54 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, 45 bakalaura līmeņa programmas, 3 augstākās profesionālās izglītības programmas pēc vidusskolas, 54 maģistra līmeņa programmas, 2 profesionālās studiju programmas pēc pamatstudijām un 22 doktorantūras programmas, kā arī 3 profesionālās tālākizglītības programmas.

Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā ir plašs un aptver visus studiju līmeņus, sākot ar koledžu un beidzot ar doktorantūru. Daudzveidīgs ir arī piedāvāto tematisko jomu klāsts. Tradicionāli visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs – ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas ziemas uzņemšanā kļūst studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, transportā un loģistikā, medicīnā, mākslās, arhitektūrā, pedagoģijā u.c.

Studēt var gan pilna laika dienas vai vakara klātienes, gan neklātienes, gan tālmācības jeb e-studiju formā. Tālmācībā var iestāties 53 programmās visos studiju līmeņos.


NB! Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē, pastāv iespēja, ka tālmācībā vai daļējā tālmācībā tiks īstenotas arī tās programmas, kas līdz šim tika īstenotas klātienē. Arī pieteikšanās studijām notiek galvenokārt elektroniskā formā. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai augstskolu tīmekļa vietnēs!

Vai studēt var tikai par maksu?

Ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā iespēju studēt galvenokārt par maksu, taču reflektantiem pieejamas arī budžeta vietas vai īpašas atlaides. Piemēram, studēt par valsts budžeta līdzekļiem var topošie robežsargi Valsts Robežsardzes koledžas 1. līmeņa augstākās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmā, kā arī atsevišķās programmās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē. Savukārt īpašas atlaides ziemas uzņemšanā reflektantiem piedāvā, piemēram, Banku augstskola, Alberta koledža, Biznesa vadības koledža u.c.

Precīzu informāciju par budžeta vietu skaitu un studiju maksas atlaidēm ziemas uzņemšanā var noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto augstākās izglītības iestādi.

2021./22. gada ziemas uzņemšanas jaunumi

Šā gada ziemā pirmo reizi notiks uzņemšana trīs jaunās doktorantūras programmās. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) partnerībā ar Ruses Angela Kančeva Universitāti Bulgārijā uzsāk īstenot jaunu doktora programmu “Lāzertehnoloģijas”, kuras absolventi iegūs zinātnes doktora grādu mašīnbūvē un mehānikā.  Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" uzņems jaunā, kopīgi ar Liepājas Universitāti izstrādātā, doktorantūras programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”. Savukārt Latvijas Jūras akadēmija pirmo reizi uzņems topošos zinātņu doktorus programmā “Jūras transports”.

Transporta un sakaru institūts ziemas uzņemšanā piedāvā divas jaunas dubultā diploma apakšprogrammas angļu valodā: maģistra programmu "Datorzinātnes - analītika un mākslīgais intelekts" un profesionālā maģistra programmu "Aviācijas vadība". Abas programmas tiks īstenotas sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (University of the West of England). Programmu absolventi saņems TSI un UWE dubulto diplomu.

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) ziemas uzņemšanā piedāvā reflektantiem iestāties trīs jaunās maģistra programmās: “Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība”, “Starptautisko kultūras projektu vadība” un “Zīmola dizains”. Savukārt RISEBA gatavos topošos vadītājus sporta nozarē profesionālā maģistra programmā “Sporta vadība”.

Par jaunajām studiju programmām 2021./22. gadā papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.

Licencēšana un akreditācija

Pirms dokumentu iesniegšanas iesakām pārliecināties, vai izvēlētā programma ir licencēta un/vai akreditēta studiju virziena akreditācijas ietvaros. Informāciju par akreditācijas statusu var atrast Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA)  e-platformā, programmu aprakstos Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē NIID.LV vai augstskolu mājaslapās.

Par augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditāciju papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.

Informācija par ziemas uzņemšanu augstākās izglītības programmās tiek pastāvīgi papildināta!

Aktuālāko informāciju un izglītības programmu sarakstu ziemas uzņemšanā varat atrast NIID.LV datubāzē, meklējot pēc atslēgas vārdiem ziemas uzņemšana.

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS 2021./22. GADA ZIEMAS UZŅEMŠANĀ 

Ziemas uzņemšana 2021./2022. gadā ir noslēgusies!


Izglītības iestāde

Programmas veids

Programmas nosaukums

Dokumentu iesniegšanas termiņi

BANKU AUGSTSKOLA

Doktora programma

Biznesa vadība

08.11.2021. - 15.12.2021.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA "RISEBA"

Bakalaura programma

Biznesa psiholoģija

15.10.2021. - 16.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

 

Profesionālā bakalaura programma

Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra

Biznesa stratēģiskā vadība

Sporta vadība

(Jauna programma!)

Starptautiskais bizness

Uzņēmējdarbības vadība

Doktora programmas

Biznesa vadība

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas

(Jauna programma!)

 

DU DAUGAVPILS MEDICĪNAS KOLEDŽA 1.līmeņa augstākās izglītības programma Estētiskā kosmetoloģija

17.01.2022. - 28.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA

*Bakalaura programmās uzņem koledžu absolventus 3. kursā

*Visās EKA studiju programmās uzņem reflektantus ar nepabeigtu augstāko izglītību

Profesionālā bakalaura programmas

Datorspēļu dizains un grafika

Elektroniskā pieteikšanās:

10.12.2021. - 28.02.2022.

Pieteikšanās klātienē:

11.01.2022. - 28.02.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Grāmatvedība un audits

Informācijas tehnoloģijas

Interjera dizains

Kultūras vadība

Bakalaura programmas

Biznesa ekonomika

Mārketings

Tiesību zinātne

Vadības zinības

Maģistra programmas

Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība

Biznesa vadība

Starptautisko kultūras projektu vadība

Zīmola dizains

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Grāmatvedība un finanses

01.12.2021. - 31.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

"HOTEL SCHOOL" VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Viesmīlības pakalpojumu organizēšana

04.10.2021. - 28.02.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Lietišķās informācijas tehnoloģijas

01.12.2021. – 15.01.2022. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā

Uzņēmējdarbība restorānu biznesā

Profesionālā bakalaura programmas

Informācijas sistēmas

Tūrisma uzņēmējdarbības vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas

(Jauna specializācija - Uzņēmumu risku vadība)

Uzņēmējdarbības vadība

Doktora programma

Uzņēmējdarbības vadība

JURIDISKĀ KOLEDŽA

*Uzņem tikai Rīgā vakara, neklātienes vai tālmācības studijās

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēku resursu vadība

04.01.2022. - 28.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana

Grāmatvedība un finanses

Kiberdrošība un personas datu aizsardzība

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Tiesību zinātnes

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA

Profesionālā maģistra programma

Jūras transports

03.01.2022. – 21.01.2022. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Doktora programma

Jūras transports

(Jauna programma!)

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Bakalaura programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

03.01.2022. – 31.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies! 

Teoloģija

Profesionālā bakalaura programma

Karitatīvais sociālais darbs

Profesionālā programma pēc koledžas

Sociālais darbs

Maģistra programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

Teoloģija

Profesionālā maģistra programmas

Karitatīvais sociālais darbs

Sociālās uzņēmējdarbības vadība

Supervīzija

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

Profesionālā maģistra programma Ainavu arhitektūra un plānošana

24.01.2022. - 30.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Doktora programmas

Agrārā un reģionālā ekonomika

24.01.2022. - 28.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Ainavu arhitektūra

Būvzinātne

Informācijas tehnoloģijas

Koksnes materiāli un tehnoloģijas

Lauksaimniecība

Lauksaimniecības inženierzinātne

Mežzinātne

Pārtikas zinātne

Veterinārmedicīna

Vides inženierija

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

03.01.2022. – 31.01.2022. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES BAUSKAS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

03.01.2022. – 31.01.2022. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES CĒSU FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

03.01.2022. – 31.01.2022. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES JĒKABPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

03.01.2022. – 31.01.2022. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES TUKUMA FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

03.01.2022. – 31.01.2022. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

LU P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA 1.līmeņa augstākās izglītības programma Ārstnieciskā masāža

10.01.2022. – 21.01.2022. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Estētiskā kosmetoloģija
LU RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 1.līmeņa augstākās izglītības programmas Ārstniecība (vecmāte) 17.01.2022. – 04.02.2022. 
Farmācija

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

03.01.2022. – 19.01.2022. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Būvniecība

10.01.2022. - 25.02.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Grāmatvedība

Pirmsskolas skolotājs

Tiesību zinātne

Profesionālā programma pēc koledžas

Finanses

Bakalaura programma

Biznesa vadība

Profesionālā bakalaura programma

Uzņēmējdarbība

(ir budžeta vietas!)

Maģistra programmas

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas

(ir budžeta vietas!)

Lāzertehnoloģijas

(ir budžeta vietas!)

Vadības zinātne

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas

(ir budžeta vietas!)

Finanšu vadība

Tiesību zinātnes

Doktora programmas

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Lāzertehnoloģijas

(Jauna programma!)

Sociotehnisku sistēmu modelēšana

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Profesionālā bakalaura programmas

Elektronisko iekārtu apkalpošana

22.11.2021. - 14.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

 

Gaisa satiksmes vadība (avio dispečers)

Gaisa transportsistēmu vadīšana (pilots)

Starptautisko pārvadājumu loģistika

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība

Profesionālā maģistra programmas

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība

Transportsistēmu vadīšana

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

Bakalaura programmas

Tiesību zinātne (nepilna laika studijās)

06.12.2021. - 20.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Veselības sports (nepilna laika studijās - tikai RSU studiju programmas "Veselības sporta speciālists" absolventiem)

Maģistra programmas

Sociālā antropoloģija

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra programma

Tiesību zinātne

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Farmācija

03.01.2022. – 14.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Ārstniecība (Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs) Uzņem ar koledžas vai vidējo profesionālo izglītību un feldšera kvalifikāciju

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Nekustamā īpašuma pārvaldība

11.01.2022. – 18.02.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Uzņēmējdarbība un vadīšana

Profesionālā bakalaura programmas

 

Nekustamā īpašuma pārvaldība (uzņem pēc vidusskolas vai koledžas)

Uzņēmējdarbība un vadīšana (uzņem pēc koledžas)

Maģistra programma

Biznesa informātika

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra (ir budžeta vietas!)

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

Tehniskā tulkošana

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (Rīgas Biznesa skola)

Profesionālā maģistra programma

Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (MBA)

Dokumentus pieņem līdz 05.12.2021.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

SIA “ALBERTA KOLEDŽA”

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēkresursu vadība

01.12.2022. - 06.02.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Digitālais mārketings

Komercdarbības tiesiskais regulējums

Pasākumu producēšana

Sabiedriskās attiecības

Uzņēmējdarbība - Uzņēmējdarbības vadība

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Sociālās palīdzības organizators

03.01.2022. – 01.02.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

 

 

Tiesību zinātne

Bakalaura programmas

Eiropas studijas

Psiholoģija

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Eiropas ekonomika un bizness

Finanšu vadība

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

Maģistra programmas

Eiropas studijas

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra programmas

Dizains

Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā

Psiholoģija

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

Doktora programmas

Juridiskā zinātne

Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" DAUGAVPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Sociālās palīdzības organizators

03.01.2022. – 01.02.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Tiesību zinātne

Bakalaura programmas

Psiholoģija

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Finanšu vadība

Sociālais darbs

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

Maģistra programma

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra programmas

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" LIEPĀJAS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Tiesību zinātne

03.01.2022. – 01.02.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Bakalaura programma

Psiholoģija

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

 

SIA "BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA"

 

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Biroja vadība

 

01.11.2021. - 31.03.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Biznesa loģistika

Grāmatvedība un finanšu plānošana

Mārketings un tirdzniecība

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība

Tiesību zinātnes

SIA "RĪGAS MENEDŽMENTA KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Uzņēmējdarbības vadība

01.11.2021. – 14.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

SIA "STARPTAUTISKĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Ārstnieciskā masāža

01.12.2021. - 15.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA 1.līmeņa augstākās izglītības programmas Informācijas tehnoloģijas

03.01.2022. - 10.02.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Lietišķo sistēmu programmatūra
Viesnīcu servisa vadība

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

Bakalaura programmas

Datorzinātnes - mākslīgais intelekts (dubultā diploma programma)

01.11.2021. - 31.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

 

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

Uzņēmējdarbība un vadība

Profesionālā bakalaura programma

 

Transporta un biznesa loģistika

Maģistra programmas

Datorzinātnes - analītika un mākslīgais intelekts (dubultā diploma programma)

(Jauna programma!)

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

Informācijas sistēmu vadība

Transports un loģistika

Uzņēmējdarbība un vadība

Profesionālā maģistra programmas

Aviācijas vadība

Aviācijas vadība (dubultā diploma programma)

Doktora programma

Telemātika un loģistika

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA

Profesionālās tālākizglītības programma

Robežapsardze

Valsts budžets!

06.12.2021. -  14.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

 

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Robežapsardze (nepilna laika studijas, uzņem tikai robežsargus)

Valsts budžets!

06.12.2021. -  07.01.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

 

Ieteikt rakstu