Digitālais asistents

E-konsultācijas
e-konsult_3_287.jpg

Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā. Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta.  Jautājumus un atbildes var meklēt pēc atslēgas vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta. E-konsultācijām ir informatīvs raksturs. 

NIID.LV tiek publicētas tikai atbildes, kas sniegtas pēdējo divu kalendāro gadu laikā. Atbildes tiek regulāri aktualizētas.

Fizisko personu dati un personiska rakstura informācija, kas ietverta iesniedzēja jautājumā un atbildē, publiski pieejamajā versijā netiek ievietota. Personu datu apstrāde tiek īstenota atbilstoši VIAA fizisko personu datu un privātuma politikai. Par personu datu apstrādi NIID.LV mājaslapā vari lasīt šeit.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8
Nākamā
Rezultāti : 31 - 40 no 260
19-07-2023

Labdien! Kur 2023./2024. gadā var mācīties pēc 12.klases? Interesē darbs pie datora, zīmēšana, animācija, grāmatvedība.

Labdien!

Ar pabeigtu vidējo izglītību Jūs varat mācīties gan profesionālās, gan augstākās izglītības programmās.

Atrast vienkopus visu aktuālo informāciju par izglītības iespējām pēc 12. klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Vispirms izvēlieties sadaļu Esmu pabeidzis vai drīz beigšu vidējo izglītību, un tad izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām:

1)Profesionālā vidējā un arodizglītība pēc vidējās izglītības (arodizglītības programmās jāmācās 1 gads, profesionālās vidējās izglītības programmās pēc vidusskolas – 1,5 gadi, mūzikas un mākslas programmās - 2-3 gadi).

2)Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības (īsā cikla jeb koledžas programmās jāstudē 2-3 gadi, bakalaura programmās – 3 gadi, profesionālā bakalaura – 4 gadi utt.).

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, izglītības ieguves formas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Nosūtām Jums dažus piemērus, kādas profesijas 2023./24. gadā var apgūt profesionālās vidējās izglītības programmās pēc 12.klases par valsts budžeta līdzekļiem, ja vairāk interesē darbs pie datora (taču katrā no šīm profesijām lielāka vai mazāka darba daļa jāveic sadarbībā ar klientiem): Programmēšanas tehniķis, Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists, Grafikas dizainera asistents, Interjera dizainera asistents, Produktu dizainera asistents, Klientu apkalpošanas speciālists, Lietvedis, Fotogrāfs, Viesu uzņemšanas dienesta speciālists (viesnīcu administrators).

Par uzņemšanas termiņiem visās profesionālās izglītības iestādēs NIID.LV ir publicēts apkopojošs raksts “Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2023./24. mācību gadā”. Raksts tiek pastāvīgi aktualizēts, šobrīd ir pievienota informācija par papilduzņemšanu.

Grāmatveža profesijā pēc 12. klases šogad neviena profesionālās izglītības iestāde neuzņem, taču grāmatveža profesiju var apgūt, studējot īsā cikla (1.līmeņa jeb koledžas) programmā. 

Savukārt animāciju var apgūt, studējot Latvijas Mākslas akadēmijas apakšprogrammā “Kustība.Attēls.Skaņa”, kuras ietvaros studenti padziļināti apgūst animācijas veidošanu dažādās tehnikās (klasiskā, 2D digitālā, 3D, stop motion animācija), zīmēšanu, režiju, kompozīciju, videomontāžu, skaņas apstrādi un producēšanu u.c. priekšmetus. Nosūtām Jums arī citu augstākās izglītības programmu sarakstu vizuālās mākslas, dizaina un mediju mākslas jomās.

Par uzņemšanas termiņiem visās augstākās izglītības programmās NIID.LV ir publicēts raksts “Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības programmās 2023./24. mācību gadā”. Arī šis raksts tiek pastāvīgi aktualizēts.

Papildu informācija

Vietnē “Profesiju Pasaule” ir iespēja izzināt dažādas profesijas, piemēram, mākslas, dizaina un radošo industriju nozares, IT nozares u.c. profesijas, t.sk. noskaidrot mācību iespējas šajā profesijā.

19-07-2023

Labdien! Kurās vidusskolās Rīgas apkārtnē var iestāties, ja centralizētā eksāmena vērtējums vienā no priekšmetiem ir 34%?

Labdien!

Ja vērtējums kādā no centralizētajiem eksāmeniem (CE), 9. klasi beidzot, ir zemāks par 35%, tad skolēns nevar pretendēt uz iestāšanos Rīgas valstspilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs*. Minētās prasības var neattiecināt uz skolēniem, kuri piesakās mācībām vispārējās vidējās izglītības 10.klases neklātienes vai tālmācības programmās, kuras Jūs varat meklēt

  • RD IKSD skolu katalogā (jāizvēlas neklātienes un/vai tālmācības izglītības ieguves forma);
  • NIID.LV datubāzē: Rīgas neklātienes/ tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmu un attiecīgi izglītības iestāžu saraksti. Vēršam uzmanību, ka privātās skolas programmas īsteno par maksu.

Savukārt par uzņemšanas iespējām Rīgas reģiona vidusskolās vai ģimnāzijās Jums jāinteresējas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē un/vai konkrētā vidējās izglītības iestādē. Diemžēl ne Rīgā, ne Pierīgā, ne citur Latvijā netiek veidoti speciāli skolu un programmu saraksti, kurās var iestāties skolēni, kas saņēmuši zemāku vērtējumu par 35% kādā no CE. Pierīgas novados un citās reģionālajās pašvaldībās uzņemšanas prasības var nebūt tik stingras un konkurss var nebūt tik liels, taču, lai saņemtu precīzu informāciju par iestāšanās iespējām, Jums jāsazinās ar konkrēto skolu.

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās vidējās izglītības programmām visā Latvijā, kas tiek īstenotas klātienē, neklātienē un tālmācībā. Sarakstu kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta/maksas u.c. kritērijiem.

Vēršam uzmanību, ka gan Rīgas, gan reģionu skolas var izsludināt papilduzņemšanu brīvajās vietās, tādēļ iesakām sekot līdzi situācijai, kāda būs izveidojusies, noslēdzoties sākotnējam uzņemšanas procesam. Jūs varat sekot līdzi jaunumiem Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā, reģionālo pašvaldību un izglītības iestāžu mājaslapās.

Savukārt profesionālās izglītības iestādēs parasti audzēkņi tiek uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz pamatizglītības vidējo vērtējumu noteiktos priekšmetos. Ne visās skolās ir noteikts kritērijs, ka visiem vērtējumiem jābūt sekmīgiem, taču jārēķinās, ka 2023./24. mācību gadā tehnikumos, koledžās un profesionālajās vidusskolās ir ļoti liels konkurss un lielākā daļa grupu jau ir nokomplektētas. Atsevišķās profesijās vēl turpinās uzņemšana vai ir izsludināta papildu uzņemšana.

Par uzņemšanas termiņiem visās profesionālās izglītības iestādēs NIID.LV ir publicēts apkopojošs raksts “Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2023./24. mācību gadā”. Raksts tiek pastāvīgi aktualizēts, šobrīd ir pievienota informācija par papilduzņemšanu.

*Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) 01.03.2023. iekšējie noteikumi Nr.9 “Kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai 10.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, 27.p.

17-07-2023

Labdien! Nav īsti skaidrība par pamatizglītības atestāta iegūšanu jaunietim. Jaunietis otro gadu mācījies pamatskolas devītajā klasē un šogad saņēmis divus nesekmīgus vērtējumus. Ir pielaists pie eksāmeniem, kurus sekmīgi nokārtojis, angļu valodā pat saņēmis augstu vērtējumu. Kurš rezultāts angļu valodā tiek uzskatāms par gala vērtējumu, ja pēc likuma eksāmens un gada atzīme tiek uzskatīta par vienu vērtējumu? Vai šajā gadījumā jaunietis saņem liecību un pamatskolas atestātu neiegūst? Kur izglītību iegūt tālāk, ja ir tikai liecība?

Labdien!

Ja jaunietis 9. klases noslēgumā ir saņēmis divus vai vairāk nesekmīgus gada vērtējumus, tad viņš pamatizglītību nav ieguvis un saņem nevis apliecību par vispārējo pamatizglītību, bet liecību. Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajā daļā ir noteikts, ka par pamatizglītības programmas apguvi skolēnam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts vērtējums gadā kādā no mācību priekšmetiem;

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par četrām ballēm;

3) nav iegūts vērtējums kādā no valsts pārbaudījumiem, izņemot gadījumu, kad skolēns ir atbrīvots no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

Nesekmīgi gada vērtējumi neietekmē pielaidi centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanai. Skolēni piesakās CE kārtošanai katru gadu līdz 15. decembrim, kad vēl nav zināmi semestra un/vai gada vērtējumi, un kārto tos neatkarīgi no saņemtajiem gada vērtējumiem. Turklāt vērtējumi gadā un CE tiek izlikti atsevišķi  - netiek aprēķināta gada atzīmes un CE vērtējuma vidējā vērtība, jo gada atzīmi izsaka ballēs, savukārt CE vērtējumu – procentos. Tādējādi, sākot ar 2022./23. mācību gadu, kopš CE vērtējums tiek izteikts procentos, atbilstoši grozījumiem Vispārējās izglītības likumā, CE vērtējums un gada atzīme vairs netiek uzskatīti par vienu vērtējumu.

Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (var mācīties tajā pašā skolā, kur mācību plāns, skolas vide un pedagogi jau ir zināmi, bet var izvēlēties arī citu skolu), apgūstot visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus. Visi iegūtie vērtējumi tiks uzskatīti par gada vērtējumiem attiecīgajos mācību priekšmetos. Tāpat viņam būs jākārto visi CE, saņemot tajos vismaz 15% (šajā mācību gadā bija jāsaņem 10%, savukārt 2024./25. būs jāsaņem jau 20%), izņemot gadījumu, ja viņš saņems atbrīvojumu no CE kārtošanas.

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām, kas tiek īstenotas klātienē, neklātienē un tālmācībā. Sarakstu kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta/maksas u.c. kritērijiem.

Vēršam uzmanību, ka pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ikvienam ir arī iespēja pabeigt pamatizglītības ieguvi eksternātā jeb pašizglītības formā.

13-07-2023

Labdien! Kur pēc 12. klases var mācīties par pavāru/ restorāna pavāru vai līdzīgā profesijā? Svarīgi būtu Rīgā vai tuvākajās pilsētās. Paldies!

Labdien!

Restorāna pavāra (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), jāmācās 1,5 gadi) vai pavāra palīga profesiju (3.PKL, jāmācās 1 gads) pēc 12. klases šajā mācību gadā Rīgā par valsts budžeta līdzekļiem var apgūt vienā profesionālās izglītības iestādē  - VSIA “Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums”. Savukārt pavāra (4.PKL, jāmācās 1,5 gadi) profesiju par valsts budžeta līdzekļiem var apgūt tikai ārpus Rīgas – vistuvāk Rīgai ir Jelgavas Amatu vidusskola (nav dienesta viesnīcas) un Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (ir dienesta viesnīca).

Vairākās profesionālās izglītības iestādēs pavāra profesiju var apgūt par maksu, mācoties tālākizglītības programmās. Rīgā akreditētas tālākizglītības programmas īsteno, piemēram:

Vairāk par pavāra un citām ēdināšanas uzņēmuma profesijām (darba apraksts, intervija ar profesijas pārstāvi, attēlu galerija, mācību iespējas) varat uzzināt, apmeklējot vietni “Profesiju Pasaule”.

Par dokumentu iesniegšanas termiņiem profesionālās izglītības iestādēs skatiet šajā NIID.LV rakstā.

13-07-2023

Labdien! Bērns pabeidza 9 klasi un netika RMMT un RTK. Vai vismaz teorētiski pastāv iespēja turpināt izglītību? Ja jā, tad kur? Nesekmīgu atzīmju nav, eksāmeni nokārtoti labi.

Labdien!

Ja Jūsu bērns ir sekmīgi pabeidzis pamatskolu, nokārtojis visus eksāmenus un saņēmis apliecību par pamatizglītību, tad viņam ir tiesības turpināt izglītības ieguvi vidējās izglītības pakāpē.

Visticamāk, ka šogad Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā (RMMT), Rīgas Tehniskajā koledžā (RTK) un vairākās citās profesionālās izglītības iestādēs ir liels konkurss, tādēļ grupas ātri tika nokomplektētas. Taču iesakām Jūsu bērnam nepadoties un meklēt citas skolas, kurās vēl turpinās uzņemšana un/vai tiks izsludināta papildu uzņemšana brīvajās vietās. Mūsu rīcībā nav tādas informācijas, cik brīvu vietu ir katrā mācību iestādē un katrā kursā/ klasē, tādēļ iesakām sūtīt dokumentus uz visām skolām, kuras atbilst bērna interesēm un kurās tupinās uzņemšana. Par uzņemšanu visās profesionālās izglītības iestādēs NIID.LV ir publicēts apkopojošs raksts “Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2023./24. mācību gadā”. Raksts tiek pastāvīgi papildināts ar jaunāko informāciju.

Parasti Rīgā konkurss ir lielāks – varbūt Jums ir iespēja izskatīt iespēju apgūt to pašu profesiju kādā no reģionālajām skolām (tuvāk Rīgai – piemēram, Jelgavā, Ogrē, Jūrmalā (Bulduros) u.c., vai tālāk no Rīgas – skolā, kas piedāvā iespēju dzīvot dienesta viesnīcā)?

Savā jautājumā neesat minējusi, kādu (-as) profesiju (-as) Jūsu bērns vēlētos apgūt. Tādēļ nosūtām Jums norādes, kā meklēt skolas, kas īsteno atbilstošas programmas.

Atrast vienkopus visu informāciju par izglītības iespējām pēc 9. klases var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents.

Izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, tiek piedāvātas šādas iespējas:

Savukārt, izvēloties sadaļu “Vispārējā vidējā izglītība”, tiks atlasītas vispārizglītojošās vidējās izglītības programmas.

Sarakstu kreisajā pusē var atlasīt programmu sarakstus pēc dažādiem kritērijiem – iegūstamās kvalifikācijas, tematiskās jomas, skolas atrašanās vietas, budžeta/ maksas u.c.

Ja izskatāt iespēju arī mācīties vispārējās izglītības programmā, tad jāņem vērā, ka Rīgas vidusskolās un ģimnāzijās ir noteikti stingri kritēriji: Rīgā, lai skolēns pretendētu uz iestāšanos 10. klasē klātienes programmā, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm, bet CE vērtējumam – ne zemākam par 35%. Uz neklātienes un tālmācības programmām šīs prasības parasti neattiecas. Zināšanai nosūtām Jums Rīgas neklātienes/ tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmu un attiecīgi izglītības iestāžu sarakstus. Vēršam uzmanību, ka privātās skolas programmas īsteno par maksu.

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, Rīgas vidusskolas var izsludināt papildus uzņemšanu 10. klases pretendentu nepietiekamā skaita dēļ. Iesakām sekot līdzi situācijai, kāda būs izveidojusies, noslēdzoties sākotnējam uzņemšanas procesam, un informācijai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā, sazinieties ar IKSD Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļu detalizētākai informācijai vai izvēlēties izglītības iestādi ārpus Rīgas. Reģionālajās vidusskolās prasības var nebūt tik stingras, taču jāņem vērā, ka 1) reti kura vispārizglītojošā skola piedāvā kopmītnes, 2)priekšroka uzņemšanas konkursā parasti tiek dota pilsētā (novadā) deklarētajiem jauniešiem.

13-07-2023

Sakiet, lūdzu, kādi dokumenti ir jāiesniedz augstākās izglītības iestādei, lai tā varētu atzīt ārpus formālās izglītības procesā iegūtās zināšanas/prasmes/kompetences? Saskaņā ar MK noteikumiem, lai ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences tiktu atzītas, ir nepieciešams uzrādīt dokumentus, kas satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Kādi dokumenti apliecina skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par apgūto?

Labdien!

Uzņemšana studijām vēlākos posmos, kā arī kredītpunktu (studiju priekšmetu vai moduļu) atzīšana  notiek atbilstoši Augstskolu likuma 59.3 pantam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”, noteikumiem Nr.505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” un pašas augstskolas atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem izstrādātai kārtībai (nolikumam) par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Augstskolas iekšējā normatīvajā dokumentā, kas parasti ir publiski pieejams augstskolas mājaslapā, ir precīzāk noteikts, kādi dokumenti jāiesniedz, lai tie tiktu pielīdzināti, kā arī, kādi pārbaudījumi papildus jākārto.

Piemēram, profesionālo pieredzi apliecinošs dokuments var būt izziņa no darbavietas, prakses vietas, brīvprātīgo darba organizācijas, pašvaldības (par bērnu nometņu vadīšanu, pasākumu organizēšanu vai citu pieredzi), uzņēmuma vai organizācijas, kur gūta pieredze. Profesionālo tālākizglītību apliecina profesionālās kvalifikācijas apliecība, profesionālo pilnveidi – profesionālās pilnveides izglītības apliecība, profesionālās ievirzes izglītību – profesionālās ievirzes izglītības apliecība u.c. (formālā izglītība). Savukārt neformālās izglītības ieguvi var apliecināt:

  • Izglītības iestādes (augstskolas, koledžas, profesionālās izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, mācību centra, citas apmācīttiesīgas organizācijas vai personas) izsniegta apliecība vai sertifikāts par interešu/ neformālās izglītības programmas (kursu) apguvi;
  • Augstskolas vai koledžas izsniegta izziņa par studiju kursu noklausīšanos klausītāja statusā;
  • Apliecinājumi par semināru/ konferenču apmeklējumu u.c.

Pielīdzināšanas process vienmēr ir individuāls – tiek izvērtēti apgūtie priekšmeti, to saturs un apjoms, iegūtās izglītības vai pieredzes atbilstība studiju programmas daļas saturam u.c. kritēriji. Ja vēlaties uzsākt (turpināt) studijas reglamentētajās profesijās (ārsti, medmāsas, pedagogi, arhitekti u.c.), tad prasības var būt stingrākas. Augstskola izvērtē iesniegtos dokumentus, pārbauda to atbilstību – piemēram, var sazināties ar pretendenta iesniegumā norādīto darba devēju un pieprasīt papildu informāciju, vai pārbaudīt Latvijā vai ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu autentiskumu utt. Tāpat augstskola var noteikt papildus pārbaudījumus, kuros jāuzrāda attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetence.

Tādējādi informācijas precizēšanai iesakām Jums

  • Rūpīgi iepazīties ar konkrētās augstskolas ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtību (nolikumu);
  • Sazināties ar augstskolas ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisijas pārstāvjiem, lai precizētu, kādus dokumentus augstskola atzīs par derīgiem, lai tie atbilstu valsts un augstskolas izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem.
12-07-2023

Labdien! Kur Liepājā var apgūt programmēšanas tehniķa specialitāti pēc 9 klases?

Labdien!

Liepājā programmēšanas tehniķa profesiju var apgūt Liepājas Valsts tehnikumā (LVT). Iespējams, ka šajā mācību gadā mācību grupas programmēšanas tehniķa kvalifikācijas ieguvei jau ir nokomplektētas, jo papilduzņemšanas sarakstā šī profesija nav minēta. Taču iesakām sazināties ar LVT un precizēt šo informāciju.

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar programmām, kurās pēc 9. klases var apgūt programmēšanas tehniķa profesiju: SARAKSTS.

Par uzņemšanas termiņiem visās profesionālās izglītības iestādēs NIID.LV ir publicēts apkopojošs raksts “Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2023./24. mācību gadā”. Raksts tiek pastāvīgi aktualizēts, šobrīd ir pievienota informācija par papilduzņemšanu.

Papildu informācija

Vairāk informācijas par programmēšanas tehniķa, programmētāja u.c. IT nozares profesijām (profesijas apraksts, attēlu galerija,  intervija, mācību iespējas) varat atrast vietnē Profesiju Pasaule.

11-07-2023

Labdien! Vai Interešu izglītības pulciņa vadītājam ir jābūt diplomam tajā priekšmetā, kuru viņš vēlas mācīt skolēniem? Vai nepietiek ar to, ka cilvēks ar to ir nodarbojies pats jau daudzus gadus un viņam ir mācību materiāli? Cilvēks vēlas vadīt Interešu izglītības pulciņu vienu mācību stundu nedēļā.

Labdien!

Ņemot vērā, ka jautājumā nav norādīta informācija, kāda tieši izglītība ir personai, kura vēlas īstenot interešu izglītību skolēniem, sniedzam vispārēju informāciju, kāds normatīvais akts nosaka prasības interešu izglītības pedagogam.

Normatīvajos aktos nav noteikta prasība, ka personai ir jābūt iegūtai izglītībai tieši tajā jomā, kurā vēlas īstenot interešu izglītību, taču personai, kura vēlas strādāt par interešu izglītības pedagogu, ir jāatbilst MK noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 6. un 7. punktā minētajām izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām.

Papildus jau nosūtītajai informācijai, vēlos vērst uzmanību, ka MK noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 14.punkts nosaka, ka noteikumu 6. punktā minētās prasības profesionālās un interešu izglītības pedagogam attiecībā uz pedagoģisko izglītību nav attiecināmas uz pedagogu, kura darba slodze izglītības iestādē ir mazāka par 360 darba stundām gadā.

Ja plānojat pasniegt interešu izglītības programmu sporta jomā (aerobika vai ritmika) jaunāko klašu skolēniem, vēršu uzmanību, ka prasības sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu ir norādītas MK noteikumu Nr. 77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām13. pantā  - “Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu, nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība sportā vai C kategorijas sertifikāts. Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu prāta sporta veidā, nepieciešams C kategorijas sertifikāts vai augstākā pedagoģiskā izglītība, vai augstākā izglītība un sertifikāts par apgūtu pedagogu profesionālās pilnveides B programmu.”

Ja Jums ir jautājumi par interešu izglītības pedagogam nepieciešamo izglītību, aicinām sazināties ar jautājumā kompetento iestādi - Izglītības kvalitātes valsts dienestu ikvd@ikvd.gov.lv; 67222504; 67507837

30-06-2023

Labdien! Vai jaunietis, kurš ir saņēmis oficiālu atbrīvojumu no CE, ir tiesīgs saņemt 12.klases izlaidumā atestātu ar liecību?

Labdien!  Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 48. pantam par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izrakstu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu par nokārtotiem CE. Gadījumos, ja izglītojamais Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbrīvots no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, sertifikāts netiek izsniegts, bet sekmju izrakstā attiecīgajā ailē norādīts "atbrīvots" vai "atbrīvota”.

Liecība tiek izsniegta tikai šādos gadījumos:

1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem;

2) vērtējums mācību priekšmetā ir zemāks par četrām ballēm;

3) nav iegūts vērtējums kādā no valsts pārbaudījumiem, izņemot gadījumu, kad izglītojamais Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbrīvots no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

 

Tātad – Jums tiks izsniegts vispārējās vidējās izglītības atestāts un tā pielikums – sekmju izraksts.

29-06-2023

Labdien! Kādas ir iespējas apgūt profesionālo izglītību vai arodizglītību, ja 9. klase ir pabeigta ar liecību? Paldies.

Labdien!

Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajā daļā ir noteikts, ka par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēnam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts vērtējums gadā kādā no mācību priekšmetiem;

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par četrām ballēm;

3) nav iegūts vērtējums kādā no valsts pārbaudījumiem, izņemot gadījumu, kad skolēns ir atbrīvots no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (var mācīties tajā pašā skolā, kur mācību plāns, skolas vide un pedagogi jau ir zināmi, bet var izvēlēties arī citu skolu, mācoties klātienē, neklātienē vai tālmācībā), apgūstot visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus. Visi iegūtie vērtējumi tiks uzskatīti par gada vērtējumiem attiecīgajos mācību priekšmetos. Tāpat viņam būs atkārtoti jākārto visi CE (centralizētie eksāmeni), saņemot tajos vismaz 15% (šajā mācību gadā bija jāsaņem 10%), izņemot gadījumu, ja viņš saņems atbrīvojumu no CE kārtošanas.

Profesionālās izglītības iespējas jauniešiem ar nepabeigtu pamatizglītību pašlaik piedāvā tikai Jelgavas Amatu vidusskola.  Izglītības programmu piedāvājumu skatīt šeit: https://www.niid.lv/niid_search?ct=&qy=&tg=&level_1=12&page=1  

Tā kā piedāvājums šādām programmām ir niecīgs, iesaku tomēr padomāt vispirms par vispārējās pamatizglītības ieguvi, atkārtoti mācoties 9. klasē, jo iespējas iegūt profesiju pēc pabeigtas pamatizglītības ir daudz plašākas. Arī ar tām var iepazīties Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (www.niid.lv).

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8
Nākamā
Rezultāti : 31 - 40 no 260