Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6
Nākamā
Rezultāti : 11 - 20 no 586
05-11-2021

Labdien! Vidusskolu absolvēju 1996.gadā. Kur ir iespējams saņemt atzīmju izrakstu, kurš būtu pielikums atestātam? Ir kādas datu bāzes vai jāgriežas pie konkrētās skolas? Paldies.

Labdien!

Lai noskaidrotu informāciju par nozaudētu izglītības dokumentu (t.sk. sekmju izrakstu), kā arī, lai saņemtu tā dublikātu, vispirms ir jāvēršas tajā skolā, kurā mācījāties. Ja konkrētā skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad izglītību apliecinošie dokumenti nonāk glabāšanā pie tās tiesību pārņēmēja. Piemēram, ja vidusskola tikusi reorganizēta par pamatskolu/ sākumskolu, dokuments vispirms jāmeklē tajā. Ja nav zināms, vai skolai ir tiesību pārņēmējs, jāgriežas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista.

Ja izglītības iestāde ir likvidēta un tai nav tiesību pārņēmēja, tad iestādes dokumentācija saskaņā ar Arhīvu likumu nonāk glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA). Ja arhīva rīcībā ir meklējamā dokumenta oriģināls, arhīvs izsniegs to.

Ja oriģināla arhīvā nav, interesents var saņemt arhīva izziņu par to, ka viņš ir mācījies konkrētajā izglītības iestādē, pabeidzis to un saņēmis atestātu (vai liecību), nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt arī sekmju izrakstu.

Arhīvs izsniegs izziņu, kurā būs norādīta nepieciešamā informācija, lai varētu sagatavot izglītības dokumenta dublikātu. Dokumenta oriģinālu, arhīva izziņu vai dokumentu izrakstu saņemšanai interesenti var vērsties LNA struktūrvienībās reģionos un Rīgā, to kontaktinformācija pieejama LNA mājaslapas sadaļā “Rīgas struktūrvienību kontaktinformācija” un “Teritoriālo struktūrvienību kontaktinformācija”. Tāpat iespējams vērsties LNA administrācijā, tālruņi uzziņām: 29572978 vai 27018616.

Iesnieguma veidlapa meklējama LNA mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi” – “Pieprasījuma veidlapas”.

Kārtība, kādā veicama arhīva izziņu pieprasīšana, atrodama mājaslapas sadaļā “Arhīva izziņas”. Pakalpojums pieejams arī tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu LNA mājaslapā.

Plašāku informāciju par to, kā rīkoties izglītības dokumenta nozaudēšanas gadījumā, lūdzam skatīt LV portāla 24.02.2020. skaidrojumā “Ja aizmirsts vai nozaudēts izglītības dokuments”.

04-11-2021

Labdien! Gatavojos pabeigt 12 klasi. Vēlos kļūt par interjera dizaineru. Kur es varu apgūt šo profesiju?

Labdien!

Interjera dizainera profesionālo kvalifikāciju var iegūt, studējot profesionālā bakalaura programmā (4 gadi pilna laika studijās, valsts budžets vai par maksu). Nosūtām Jums programmu SARAKSTU. Tāpat interjera dizainu var studēt arī Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā “Mākslas” apakšprogrammā “Funkcionālais dizains” (4 gadi, tikai budžeta vietas). Lai iestātos jebkurā no šīm programmām, ir nepieciešama vidējā izglītība, nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, kā arī jānokārto iestājpārbaudījums (precīzu informāciju skatiet katras programmas aprakstā).

Savukārt profesionālās izglītības programmās pēc 12. klases (jāmācās 2 gadi, valsts budžets, iespēja saņemt stipendiju) var apgūt interjera dizainera asistenta profesiju. Vairāk par interjera dizainera asistenta profesiju var uzzināt, noskatoties profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvija pārstāvēto profesiju video.

04-11-2021

Labdien! Vēlos īstenot interešu izglītības programmas jauniešiem vācu valodas apguvei. Kur un kā es varu saņemt sertifikātu?

Labdien!

Lai saņemtu pedagoga privātprakses sertifikātu un īstenotu interešu izglītības programmu vācu valodas apguvei pedagoga privātpraksē, Jums ir jāveic šādi soļi:

1)jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts tiek izsniegts bez maksas MK noteikumos Nr. 682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to” noteiktajā kārtībā. Sertifikāts apliecina, ka persona ir ieguvusi pedagoga privātprakses uzsākšanas tiesības pedagoga izstrādātās programmas (piemēram, vācu valodas privātskolotājam tā varētu būt programma “Atbalsts vācu valodas apguvei bērniem un pusaudžiem” vai līdzīga) īstenošanai privātpraksē. Licences pašvaldībās izsniedz vai nu interešu, vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (to paredz pašvaldību saistošie noteikumi), līdz ar to arī IKVD adresētajā iesniegumā (paraugs) būtu ieteicams norādīt, ka plānojat īstenot tieši interešu izglītības programmu.

2)Jāsaņem licence interešu vai neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. Papildu jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar RD IKSD Licencēšanas komisijas speciālistiem, kontakti saziņai pieejami šeit.

Ja vēlaties īstenot programmu citā pašvaldībā, tad Jums jāsazinās ar attiecīgās pašvaldības izglītības (licencēšanas komisijas) speciālistiem.

3)Jāreģistrē saimnieciskā darbība Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar IKVD speciālistiem pa tālruni 28394970.

03-11-2021

Labdien! Ilgi meklēju, bet informācija internetā ir diezgan skopa, gribētos zināt precīzāk. Kur studēt, ja vēlos kļūt par grāmatu redaktoru? Esmu sapratusi, ka grāmatas vienmēr ir bijušas mana sirdslieta. Vēlos darīt to, kas patiesi patīk. Paldies jau iepriekš!

Labdien!

Šobrīd Latvijā patiešām neviena izglītības iestāde nepiedāvā apgūt kvalifikāciju “Grāmatu redaktors”. Profesiju klasifikatorā ir iekļautas radniecīgas profesijas, piemēram:

  • Literārais redaktors, kura pienākums ir novērst manuskriptā gramatiskās, stilistiskās kļūdas, pārbaudīt terminu rakstību, uzraudzīt, lai darbs atbilstu iecerētajam nolūkam, atbilstīgajam literārajam stilam, ieteikt autoram veikt nepieciešamos uzlabojumus (koriģēt, papildināt vai saīsināt tekstu), kā arī saskaņot labojumus ar autoru.
  • Korektors, kura pienākums ir veikt tekstu koriģēšanu, literāro un gramatisko kļūdu labošanu. Korektors veic arī stilistiskus labojumus, kurus pēc tam nepieciešams saskaņot ar autoru.

Papildus nosauktajām profesijām grāmatu tekstu rediģēšanu veic arī zinātniskie redaktori, recenzenti (rediģē monogrāfijas, zinātnisku rakstu krājumus), grāmatu tulkotāji, atdzejotāji, sastādītāji u.c.

Literārā redaktora/ korektora darbam nepieciešamās kompetences var iegūt, studējot augstākās izglītības programmās humanitāro zinātņu, pedagoģijas vai tulkošanas vai rakstniecības studiju jomā. Tāpat par grāmatu literārajiem redaktoriem var strādāt arī žurnālisti vai speciālisti komunikāciju zinātnēs ar teicamām latviešu valodas zināšanām.

Nosūtām Jums pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmu sarakstus:

Bakalaura studiju programmas, studiju ilgums 3 – 5 gadi:

Profesionālā bakalaura studiju programmas, studiju ilgums 4 gadi:

Maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi:

Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, 2 - 2,5 gadi:

  • Skolotājs (jāmeklē latviešu valodas un literatūras skolotājs)

Augstskolās ir iespēja ne tikai apgūt pilnu studiju programmu, bet var arī apmeklēt atsevišķus studiju kursus klausītāja statusā, iegūstot kredītpunktus un izziņu par kursu noklausīšanos. Vairāk par iespējām varat uzzināt, sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi. Piemēram, Latvijas Universitātē var pieteikties uz vairākiem studiju kursiem literārajā rediģēšanā, Rīgas Stradiņa universitātē – kursu Stilistika un rediģēšana u.c. Vairāk par iespējām apmeklēt studiju kursus klausītāja statusā varat uzzināt, sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi.

Papildu informācija

  • Par korektora un citu izdevējdarbības un poligrāfijas nozares speciālistu darbu papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas);
  • Literatūras un kultūras interneta žurnāls Punctum ir publicējis rakstu sēriju - intervijas ar grāmatu literārajiem redaktoriem: piemēram, intervija ar grāmatu redaktori Sigitu Kušneri.
26-10-2021

Labdien! Pirms 6 gadiem pabeidzu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju fizioterapeita specialitātē, taču neesmu šajā profesijā strādājusi. Es vēlos sākt strādāt par fizioterapeiti, kas man būtu jādara?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas fizioterapeitu asociācijas (LFA) pārstāvi, kura informēja, ka, lai uzsāktu strādāt par fizioterapeiti, Jums jāveic šādi soļi:

1)Vispirms ir jāiegūst vai jāatjauno ārstniecības personas statuss. Ja iepriekš esat reģistrējusies Ārstniecības personu reģistrā, taču neesat pārliecināta, ka šis statuss joprojām ir spēkā (reģistrācijas termiņš Reģistrā ir pieci gadi), jūs par to varat pārliecināties, ievadot savu uzvārdu Veselības inspekcijas (VI) uzturētajā Ārstniecības personu reģistrā;

2)Ja neesat reģistrēta, tad Jums ir jāreģistrējas Ārstniecības personu reģistrā. Vēršam uzmanību, ka personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi. Profesionālās atbilstības pārbaudi fizioterapeitiem veic Rīgas Stradiņa universitāte. Vairāk informācijas par reģistrāciju atradīsiet šajā saitē.

3)Ja Jums nepieciešams atjaunot reģistru, tad jāiesniedz VI iesniegums/veidlapa „Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistra atjaunošanai” un tam klāt pievienotas apliecinošu dokumentu kopijas par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi pēdējo piecu gadu laikā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā. Papildu informācija par reģistra atjaunošanu atrodama šajā saitē.

4)Pēc reģistrācijas Ārstniecības personu reģistrā Jūs varat sākt strādāt sertificēta fizioterapeita vadībā;

5)Lai sāktu praktizēt patstāvīgi, Jums ir jāiegūst fizioterapeita sertifikāts. Detalizēta informācija par sertifikāciju (normatīvais regulējums, iesniedzamie dokumenti, sertifikācijas kārtība u.c.) ir pieejama LFA mājaslapā.

Ja vēlaties uzdot papildu jautājumus vai precizēt informāciju, Jūs varat sazināties ar LFA pārstāvjiem, kontaktinformācija pieejama šajā saitē.

26-10-2021

Labdien! Kad tiks publicēti karjeras izvēles testi NIID.LV mājaslapā?

Labdien!

Aktualizētos karjeras izvēles testus NIID.LV  mājaslapā ir plānots publicēt 2022. gada pirmajā ceturksnī.

25-10-2021

Labdien! Mani interesē ugundzēsēju glābēju profesionālie kursi 960 stundu apjomā. Kad es varētu uzsākt mācības?

Labdien!

Ugunsdzēsēja glābēja profesionālo kvalifikāciju var iegūt, mācoties Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas (UCAK) īstenotajā profesionālās tālākizglītības programmā (960 ak.stundas) “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”.

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar UCAK Izglītības koordinācijas daļas metodiķi, kura informēja, ka personai, kura vēlas kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, vispirms ir jāstājas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), un tikai tad tā var apgūt minēto programmu. Kārtība ir šāda:

1)Jāatrod attiecīga vakance VUGD mājaslapā (personas bez attiecīgas izglītības var pretendēt uz ugunsdzēsēja glābēja palīga amatu);

2)Jāsazinās ar vakances aprakstā norādīto kontaktpersonu (vai jāzvana uz norādīto tālruņa numuru), vai jāpiesakās vakancei, nosūtot savu CV un motivācijas vēstuli, un norādot vēlamo dienesta vietu (reģionu, daļu, posteni) elektroniski uz e-pasta adresi cv@vugd.gov.lv;

3)Ja personas izglītība, kvalifikācija, vecums u.c. kritēriji atbilst vakancē norādītajām prasībām, tad tā tiek uzaicināta uz pārrunām. Pozitīva lēmuma gadījumā var uzsākt dienestu VUGD.

4)Pieņemot dienestā un ieceļot amatā, lai noskaidrotu, vai amatpersona atbilst tai uzticēto pienākumu veikšanai, amatpersonai nosaka pārbaudes termiņu sešus mēnešus.

5)Lai iegūtu amatam nepieciešamo ugunsdzēsēja glābēja kvalifikāciju, dienestā pieņemtā persona tiek nosūtīta apgūt UCAK īstenoto profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” 960 stundu apmērā. Tādējādi programma tiek īstenota tikai pēc VUGD pieprasījuma, lai apmācītu dienestā esošās amatpersonas.

Papildu informācija

Vairāk par ugunsdzēsēja glābēja un citām ugunsdrošības un civilās aizsardzības nozares profesijām (darba apraksts, attēlu galerija, intervija, mācību iespējas) varat uzzināt vietnē Profesiju Pasaule.

22-10-2021

Labdien! Pirms vairāk kā desmit gadiem mācījos Preiļu arodvidusskolā. Pabeidzu visus četrus kursus, bet uz eksāmeniem neierados. Mādi man ir varianti pabeigt vidusskolu?

Labdien!

Iegūt vidējo izglītību cilvēks var jebkurā vecumā. Līdzīgā situācijā personām ar nepabeigtu vidējo profesionālo izglītību mēs parasti iesakām izvēlēties vienu no diviem risinājumiem:

1.variants. Pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Tā kā esat profesionālās izglītības programmā mācījies pirms vairākiem gadiem, tad, izvēloties šo variantu, pastāv iespēja sastapties ar vairākām problēmām: 1)tādu programmu profesionālās skolas vairs neīsteno; 2)iegūstamā kvalifikācija vairs nav aktuāla; 3)ir būtiski mainījies izglītības saturs, standarti utt.; 4) profesionālās izglītības programmas par valsts budžeta līdzekļiem var apgūt tikai klātienes formā, kas var būt sarežģīti pieaugušiem, strādājošiem cilvēkiem.

Zināšanai informējam, ka Preiļu arodvidusskola 2011. gadā tika reorganizēta, un no 2014. gada tās tiesību pārņēmēja ir  SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (RTRIT). Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar RTRIT Preiļu struktūrvienības vadītāju Birutu Podskočiju, kura informēja, ka, lai izvērtētu Jūsu iespējas pabeigt vidējās profesionālās izglītības ieguvi RTRIT vai citā profesionālās izglītības iestādē,  Jūs varat sazināties un elektroniski nosūtīt savus izglītības dokumentus (apliecību par pamatizglītību, arodizglītības sekmju izrakstus, lai izvērtētu, kādus priekšmetus esat apguvis) uz e-pastu biruta.podskocija@rtrit.lv.

2.variants. Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Iespējams, ka piemērotākas Jums būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādēs. Iepriekš šādas programmas īstenoja galvenokārt vakarskolas, taču tagad neklātienes un/ vai tālmācības programmas var licencēt un īstenot jebkura vispārējās izglītības iestāde. Stājoties skolā, Jums būs jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti – apliecība par pamatizglītību, liecības vai sekmju izraksti, kas apliecina arodvidusskolā apgūtos priekšmetus u.c. Skola izvērtēs iesniegtos dokumentus un pieņems lēmumu, kurā klasē (semestrī) Jums būs jāmācās. Precīzi to noteikt var tikai skola, kuru izvēlēsieties.

Zināšanai informējam, ka sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecās uz skolēniem, kuri uzsāka mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiek pēc iepriekšējā standarta.

Nosūtām Jums programmu SARAKSTU, kas tiek īstenotas pēc jaunā standarta.  Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Nosūtām arī  programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc iepriekšējā standarta. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Ja izvēlaties šo variantu, tas iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, kad Jūs varat iesniegt dokumentus, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kādi dokumenti jāiesniedz u.c.nianses.

14-10-2021

Labdien! Vai centralizētajiem eksāmeniem ir derīguma termiņš? Vai es varēšu tos izmantot, piemēram, piecus gadus pēc nokārtošanas?

Labdien!

Centralizētā eksāmena (CE) sertifikātam nav ierobežots derīguma termiņš. CE sertifikāts būs derīgs iesniegšanai augstākās izglītības iestādēs arī pēc 4-5 vai vairāk gadiem.  Taču augstākās izglītības iestādes var izvirzīt vairākas prasības, piemēram: 1) reflektanta sertifikātam jābūt izdotam noteiktā laika periodā; 2) jābūt nokārtotam CE kādā no priekšmetiem, kurā reflektants to nav kārtojis; 3)sākot no 2022./23. gada, stājoties konkrētās studiju programmās, var būt prasība, ka CE jābūt nokārtotam kādā no priekšmetiem, piemēram, matemātikā, augstākajā līmenī. Uzņemšanas prasības katrā augstskolā/ studiju programmā var noskaidrot, iepazīstoties ar uzņemšanas noteikumiem vai sazinoties ar augstskolas uzņemšanas komisiju.

Ja nepieciešams iegūt vai uzlabot vērtējumu kādā no CE, tad personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

  • Daugavpils Universitātē;
  • Latvijas Universitātē;
  • Liepājas Universitātē;
  • Vidzemes Augstskolā.

Ja CE kārtots atkārtoti, personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais eksāmenā iegūtais rezultāts.

Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, t.sk. augstskolu kontaktinformāciju, informāciju par pieteikšanās  termiņiem un maksas apmēru, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai.

12-10-2021

Labdien! Man ir augstākā izglītība pamatskolas skolotāja specialitātē, un man ir papildus arī iegūta sākumskolas skolotāja kvalifikācija. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 5. un 5.2. punktu, man ir tiesības strādāt par vispārējās izglītības pirmsskolas skolotāju. Kur es varu saņemt dokumentu, kas to oficiāli apstiprina?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 5.2 punktam ar Jūsu iegūto izglītību Jūs varat strādāt par pirmsskolas skolotāju bez papildu nosacījumu izpildes. Stājoties darbā, Jūs uzrādāt izglītības iestādes vadītājam Jūsu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus (augstskolas diplomu (s), apliecības/ sertifikātus par apgūtām pedagogu profesionālās pilnveides programmām u.c.), un nekādi papildu apstiprinoši dokumenti nav nepieciešami.

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, iesakām Jums sazināties ar B.Bašķeri, tālrunis: 67047835, e-pasts: baiba.baskere@izm.gov.lv.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6
Nākamā
Rezultāti : 11 - 20 no 586