Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6
Nākamā
Rezultāti : 11 - 20 no 228
01-09-2022

Labdien! Vai pēc 9. klases ir iespēja apgūt profesiju 1-2 gadu laikā bez vispārizglītojošo priekšmetu apguves?

Labdien!

Jā, pēc 9. klases ir iespēja apgūt profesiju 1-2 gadu laikā bez vispārizglītojošo priekšmetu apguves. Nosūtām Jums programmu sarakstus:

 1. Profesionālās pamatizglītības programmas - ar pabeigtu pamatizglītību šajās programmās jāmācās 1-2 gadi, apgūst tikai profesionālos priekšmetus. Programmu beidzot, saņem profesionālās pamatizglītības apliecību ar 2. līmeņa kvalifikāciju;
 2. Arodizglītības programmas pēc pamatskolas no 17 vai 18 gadiem -  šajās programmās jāmācās 1 gads, apgūst tikai profesionālos priekšmetus. Programmu beidzot, saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību ar 3. līmeņa kvalifikāciju.

Zināšanai nosūtām Jums arī citu profesionālās izglītības programmu sarakstus:

 1. Arodizglītības programmas pēc pamatskolas - šajās programmās jāmācās 3 gadi, apgūst daļēju vidusskolas programmu + profesiju. Centralizētie eksāmeni (CE) nav jākārto. Programmu beidzot, saņem atestātu par arodizglītību ar 3. līmeņa kvalifikāciju;
 2. Profesionālās vidējās izglītības programmas - šajās programmās jāmācās 4 gadi, apgūst pilnu vidusskolas programmu + profesiju. Jākārto CE. Programmu beidzot, saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību ar 4. līmeņa kvalifikāciju, kas dod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē.

Papildu informācija

Informācija par uzņemšanu profesionālās izglītības programmās 2022./2023. gadā atrodama NIID.LV sagatavotajā rakstā. Informācija katru gadu tiek aktualizēta.

01-09-2022

Labdien! Esmu iestājusies augstskolā, taču sapratu, ka vēlos studēt citā programmā, vēl tikai nezinu, vai tajā pašā vai citā augstskolā. Vai es varēšu nākamajā gadā pieteikties studijām, neizņemot dokumentus - ja nu netieku, lai tad nezaudētu studiju vietu? Vai varu dokumentus izņemt pēc tam, kad būšu iestājusies otrā programmā?

Labdien!

Jūs varat gan pāriet no vienas studiju programmas un/vai augstskolas uz citu, gan iesniegt dokumentus studijām citā programmā paralēli esošajām studijām. Zemāk aprakstīsim abus variantus, kā Jūs varat rīkoties.

1) Pārejot no vienas augstskolas/ studiju programmas uz citu, Jūs varat pieteikties uzņemšanai vēlākos posmos. Tādā gadījumā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” noteiktajam, augstskola salīdzina iepriekš apgūtos priekšmetus un to apjomu ar attiecīgās augstskolas studiju programmas atbilstošo daļu un norāda, kurus priekšmetus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Taču jāņem vērā, ka, piesakoties studijām vēlākos posmos, Jūs nevarat pretendēt uz budžeta vietu.

Jūs varat nākamajā gadā pieteikties studijām budžeta vai maksas vietā izvēlētajā augstskolā/ studiju programmā, un pieteikties iepriekš apgūto priekšmetu atzīšanai jau pēc imatrikulācijas – tad Jūs nezaudēsiet budžeta vietu, ja būsiet to ieguvusi.

2) Jūs varat arī nepāriet uz citu programmu, bet iesniegt dokumentus paralēli esošajām studijām. Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) nosaka, ka var vienlaikus mācīties divās programmās (gan vienā un tajā pašā, gan dažādās augstākās izglītības iestādēs), tikai nevar vienlaicīgi studēt divās budžeta vietās - tātad vienā programmā var studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā – par maksu.​ Šajā gadījumā, ja Jūs izturēsiet konkursu un tiksiet uzņemta citā augstskolā/ studiju programmā budžeta vietā, tad Jums vajadzēs a) pārtraukt iepriekšējās studijas, laužot līgumu, vai b) studēt vienā no programmām par personīgajiem līdzekļiem.

Tādējādi Jūs varat pieteikties studijām citā augstskolā/ studiju programmā, neizņemot dokumentus.

Pirms dokumentu iesniegšanas iesakām Jums sazināties ar izvēlēto augstskolu un precizēt informāciju.

31-08-2022

Labdien! Esmu ieguvusi masiera kvalifikāciju 2018.gadā, studējot medicīnas koledžā. Profesijā strādājusi neesmu, taču tagad sapratu, ka vēlos nokārtot sertifikāciju un uzsākt darbu kā pašnodarbināta persona masiera profesijā. Kas man būtu jādara? Ar ko sākt?

Labdien!

Masieru un masāžas metožu sertifikāciju veic Latvijas Fizikālās medicīnas asociācija (LFMA). Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar LFMA speciālisti Silviju Jorķi, kura informēja, ka, lai Jūs varētu bez ierobežojumiem strādāt masiera profesijā, t.sk. atvērt savu privātpraksi un veikt saimniecisko darbību, Jums papildus iegūtajai masiera kvalifikācijai ir nepieciešams veikt šādus soļus:

1) Pārliecināties, vai esat reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā. Medicīnas koledžas parasti automātiski reģistrē savus absolventus, kuri ir saņēmuši diplomu. Pirmreizējās reģistrācijas derīguma termiņš ir 5 gadi. Tā kā esat pabeigusi medicīnas koledžu 2018.gadā, Jums līdz 2023.gadam vēl vajadzētu būt derīgam reģistrācijas termiņam (arī tad, ja iegūtajā specialitātē nestrādājat). Ja tomēr neatrodat savus datus Ārstniecības personu reģistrā, tad pieteikties reģistrācijai var Veselības inspekcijas mājaslapā;

2) Atrast darba devēju specialitātē, jo atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 27.punktā izvirzītajām prasībām, piesakoties sertifikācijai, ir nepieciešams iesniegt arī profesionālās darbības pārskatu (darba devēja parakstītu atskaiti par Jūsu veikto darbu). S.Jorķe informēja, ka normatīvajos aktos nav noteikts, cik ilgam jābūt nostrādātā darba periodam un kas ir darba devējs – tā var būt ārstniecības, sporta vai rehabilitācijas iestāde, SPA salons, privātprakse u.c. Būtiski ir, lai darbs būtu saistīts ar masāžas pakalpojumiem un lai darba devējs varētu Jums izsniegt sertifikācijai nepieciešamo atskaiti;

3) Pieteikties sertifikācijai. Jums būs jāsagatavo šādi dokumenti:

 • Sertifikācijas iesniegums (veidlapa pieejama šeit);
 • Koledžas diploma kopija un sekmju izraksta kopija;
 • Specializācijas apliecības kopija (ja tāda ir);
 • Neatliekamās palīdzības apguvi apliecinošs dokuments, iegūts pēdējo 5 gadu laikā (var uzrādīt arī vērtējumu neatliekamās palīdzības priekšmetā koledžas sekmju izrakstā);
 • Darba devēja apstiprināta atskaite par darbu;
 • Ārstniecības personu reģistrs u.c. 

Visa informācija par pieteikšanos sertifikācijai ir pieejama LFMA mājaslapā.

Lai sertificētos, Jums LFMA būs jānokārto eksāmens, kas sastāv no teorētiskās (3 tematiskie bloki - anatomija, masāža un slimības) un praktiskās daļas. Eksāmena programmu Jūs varat saņemt LFMA.

Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas masiera sertifikāta saņemšanas Jūs varēsiet uzreiz reģistrēt savu privātpraksi un uzsākt darbu. Kā reģistrēt saimniecisko darbību, Jūs varat uzzināt, apmeklējot Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietni.

Papildu jautājumu gadījumā Jūs varat  sazināties ar S.Jorķi pa tālruni 29510148 vai e-pastu silvija.jorke@stradini.lv.

Papildu informācija

Vairāk par masiera profesiju (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas) varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

29-08-2022

Labdien! Plānoju pabeigt tālmācības vidusskolas programmu Apvienotajā Karalistē (koledžā). Vai es pēc tās absolvēšanas varēšu iestāties un iegūt augstāko izglītību Latvijā? Vai man būs jākārto centralizētie eksāmeni Latvijā? Paldies.

Labdien!

Par ārvalstīs iegūtās vidējās izglītības atzīšanu

Lai uzsāktu studijas Latvijā pēc vidējās izglītības ieguves ārvalstīs, vispirms būs jāveic iegūtā izglītības dokumenta atzīšana. Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība. AIC izsniegtā izziņa kopā ar citiem dokumentiem būs jāiesniedz izvēlētajā augstskolā. Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet AIC tīmekļvietnē

Ja vēlaties precizēt informāciju par konkrētās Apvienotās Karalistes koledžas izsniegtā dokumenta atzīšanu, iesakām Jums sazināties ar AIC speciālistiem (t. +371 67225155, e-pasts aic@aic.lv).

Par iestāšanos Latvijas augstskolās

Augstskolu likuma 46. pants paredz, ka, stājoties pamatstudiju programmās, kā pamats uzņemšanas prasībām ir centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti. Studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz CE rezultātiem (visbiežāk tiek ņemti vērā CE vērtējumi latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā, atsevišķās programmās – ķīmijā, bioloģijā, fizikā utt.), izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.

Tādējādi, ja vidējā izglītība ir iegūta ārzemēs, tad CE kārtot nav obligāti  - taču, ja vēlaties iegūt vai uzlabot kādu vērtējumu, kārtojot CE, tad Jūs varat to darīt. Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves.

Uzņemšanas prasības  augstskolās, t.sk. detalizēti nosacījumi personām, kas izglītību ieguvušas ārzemēs,  noteiktas katras augstskolas uzņemšanas noteikumos - meklējiet tās izvēlētās augstskolas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības iestāžu sarakstos vai katras programmas aprakstā. Visbiežāk augstskolas nosaka, ka ārzemēs izglītību ieguvušie var CE vērtējumus aizstāt ar attiecīgiem gada vērtējumiem vidējās izglītības dokumentā, taču katrā augstskolā šī kārtība var atšķirties.

Piemēram, ja Jūsu izvēlētās augstskolas uzņemšanas noteikumos rakstīts, ka CE vērtējumu latviešu valodā var aizstāt ar gada atzīmi latviešu valodā un ja Jums nav šī vērtējuma latviešu valodā, tad ir iespējami sekojoši varianti:

1)Nokārtot latviešu valodas eksāmenu pašā augstskolā (Jums iepriekš jānoskaidro, vai šāda iespēja tiek piedāvāta);

2)Nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC) un saņemt valsts valodas prasmes apliecību, kas apliecina latviešu valodas zināšanas noteiktā pakāpē;

3)Iesniegt starptautiskas testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī.

Precīzu informāciju par uzņemšanas prasībām, nepieciešamajiem dokumentiem un citiem jautājumiem varat noskaidrot, sazinoties ar izvēlētās augstskolas uzņemšanas komisiju.

29-08-2022

Labdien! Man ir iegūts bakalaura + maģistra grāds pedagoģijā. Vēlos strādāt par muzejpedagogu. Kur šādu kvalifikāciju var iegūt?

Labdien!

Muzejpedagoga profesija nav iekļauta Latvijas Republikas reglamentēto profesiju sarakstā – t.i., prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai nav noteiktas likumdošanā. Līdz ar to prasības pretendentiem uz muzejpedagoga vakanci nosaka darba devējs. Profesiju klasifikatorā muzejpedagoga profesija ir iekļauta grupā 2621 “Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti ".

Visbiežāk darba devēji vakancēs norāda, ka pretendentam nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā (piemēram, var norādīt, ka vēlama ir vēstures skolotāja kvalifikācija), vēsturē vai arheoloģijā, muzeoloģijā, kulturoloģijā, bibliotēkzinātnē, citās humanitārajās vai sociālajās zinātnēs. Var būt iegūta izglītība arī muzeja profila jomā, piemēram, mākslas muzeja darbiniekiem noder padziļinātas zināšanas mākslās, dabas muzeja – dabaszinībās, jūrniecības muzeja – jūrniecības jomā utt. Tāpat noderīgas ir kompetences/ darba pieredze pedagoģiskajā darbā, muzeju darbā (vairāki muzejpedagogi ir uzsākuši savu karjeru muzejā citos amatos, piemēram, kā krājuma glabātāji, izstāžu kuratori, projektu vadītāji u.c.), kā arī labas komunikācijas, prezentācijas, dokumentu pārvaldības, datora un citu multimediālo iekārtu lietošanas prasmes. Arī svešvalodu zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.

Līdz ar to gan Jūsu iegūtā izglītība varētu atbilst muzejpedagoga amata kandidātam izvirzītajām prasībām. Taču ir jāprecizē, kādas ir prasības katrai konkrētajai muzejpedagoga vakancei.

Izglītības iespējas

Iegūt tieši muzejpedagoga kvalifikāciju šobrīd neviena izglītības iestāde nepiedāvā. Muzeju darbiniekiem nepieciešamās kompetences var iegūt, studējot Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotajā maģistra programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” (uzņem ar bakalaura grādu jebkurā zinātnes nozarē, t.sk.  pedagoģijā; nepieciešamas angļu valodas prasmes). Var arī studēt citā jomā un nepieciešamās kompetences muzeju jomā apgūt kursos, piemēram, mācoties profesionālās pilnveides programmā “Muzeju darbības pamati”.

Noderīgi resursi

 • Izsmeļošu informāciju par muzejpedagoga un citām muzeju darbinieku profesijām (darba apstākļi, profesijas apraksts, attēlu galerija, izglītības iespējas) Jūs varat uzzināt, apmeklējot vietni “Profesiju Pasaule”;
 • Par muzejpedagoga profesiju bibliotēkā (t.sk. kāda ir vēlamā izglītība un kvalifikācija; kādām personības iezīmēm jāpiemīt; kā uzsākt darbu muzejā  utt.) Jūs varat uzzināt, noskatoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) cikla “Pielaiko profesiju” ietvaros veidoto videosižetu;
 • Latvijas Muzeju biedrības veidotajā vietnē muzeji.lv ir pieejama noderīga informācija par dažādiem muzejiem, to darbību, pasākumiem, aktuālajām vakancēm u.c.;
 • Muzejpedagoga virtuālā prakses vieta portālā prakse.lv;
 • Pastāv iespēja arī sazināties ar muzejiem par iespēju iziet praksi vai brīvprātīgo darbu kādā muzejā / muzeja pasākumā, tādējādi gūstot pieredzi, piemēram, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
26-08-2022

Labdien! Interesējos, vai mācības māsas palīga profesijā var apvienot ar darbu.

Labdien!

Jā, māsas palīga profesijas apguvi projekta “Mācības pieaugušajiem” ietvaros var apvienot ar darbu, jo šis projekts ir paredzēts tieši strādājošiem vai pašnodarbinātiem cilvēkiem. Nosūtām Jums programmu SARAKSTU, kurās var apgūt māsas palīga profesiju. Programmas apjoms ir 960 stundas (~52 nedēļas), no kurām lielākā daļa ir praktiskās mācības un prakse medicīnas iestādēs. Līdzmaksājums par programmas apguvi ir 195,20 EUR. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Mācības tiks organizētas jauktā formā: pārsvarā klātienē (darbdienu vakaros un brīvdienās), taču atsevišķas nodarbības var notikt attālināti. Precīzākai informācijai iesakām Jums sazināties ar izvēlētās koledžas speciālistiem (kontaktinformāciju meklējiet katras programmas aprakstā vai, ja tā nav norādīta, tad izglītības iestādes mājaslapā).

Pieteikties mācībām var līdz 31.augustam.

Māsas palīga profesiju var apgūt, arī mācoties valsts budžeta finansētās arodizglītības programmās. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstus:

Māszinības” - Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības;

Māszinības” - Arodizglītība pēc pamatizglītības no 18 gadu vecuma.

Programmas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem. Teorijas apguve notiek darbdienās klātienes formā koledžu telpās (var būt arī daļēji attālinātas mācības), savukārt praktiskās mācības un praksi var apgūt slimnīcās vai citās veselības aprūpes iestādēs (t.sk. reģionālajās slimnīcās), ar kurām konkrētajai koledžai ir noslēgts sadarbības līgums. Šogad uzņemšana medicīnas koledžās valsts budžeta finansētajās programmās jau ir noslēgusies.

24-08-2022

Labdien! Kad un kur oficiāli augstskolas un koledžas veic reģistrāciju kopējā datu bāzē, norādot, ka reflektantam ir piešķirta budžeta vieta? Vai var vienā mācību gadā studēt divās budžeta vietās? Ja nevar, tad vai reflektantam ir jāatsakās no budžeta vietas otrajā mācību iestādē?

Labdien!

Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) nosaka, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem bakalaura, maģistra, doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai drīkst izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā. Tādējādi Jūs varat vienlaikus mācīties divās programmās (gan vienā un tajā pašā, gan dažādās augstākās izglītības iestādēs), taču vienā par valsts budžeta līdzekļiem, savukārt otrā – par maksu.​

Piesakoties pamatstudijām caur vienotās pieteikšanās sistēmu portālā Latvija.lv, reflektants var norādīt līdz 10 studiju programmām un 20 prioritātēm no iesaistīto augstskolu studiju programmu piedāvājuma. Izmantojot prioritātes, konkursa rezultātu aprēķināšana notiek informācijas sistēmā pēc noteikta algoritma, katram tiek atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta, sākot no saraksta 1. prioritātes uz leju. Konkursa rezultāti tiek paziņoti e-pakalpojumā “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”, kā arī īsziņas un elektroniskās vēstules veidā.

Tādējādi, ja Jūs esat pieteikusies konkursam uz studiju vietām vienotās pieteikšanās sistēmā, tad tajā divas studiju vietas (ne budžeta, ne maksas) vienlaikus piešķirt nav iespējams.

Savukārt, ja pieteikusies uz budžeta vietām augstskolās, kuras nav iekļautas vienotās pieteikšanās sistēmā (vai viena no augstskolām nav iekļauta), tad var būt situācija, ka esat izturējusi konkursu un ieguvusi budžeta vietas abās. Taču arī šajā gadījumā, pamatojoties uz Augstskolu likumā noteikto, Jūs nevarēsiet studēt vienlaikus divās programmās par valsts budžeta līdzekļiem. Saskaņā ar MK noteikumos Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” (12.p. ar apakšpunktiem, 27.p.) noteikto,  augstskolām un koledžām 10 darbdienu laikā pēc imatrikulācijas ir jāievada detalizēta informācija par katru uzņemto studentu Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), t.sk. arī informācija par studiju finansējumu (budžeta vai maksas vietām, maksas apjomu u.c.). Šī informācija būs pieejama arī citām augstskolām.

Tādējādi, ja esat izturējusi konkursu divās augstskolās/ studiju programmās un vēlaties vienlaikus studēt abās, tad vienā augstskolā Jūs varat studēt par budžeta līdzekļiem, bet ar otru Jums ir jāvienojas par maksas studijām. Savukārt, ja izvēlaties studēt vienā augstskolā, tad otrai augstskolai ir jāpaziņo (vēlams to darīt pēc iespējas ātrāk, lai augstskola var brīvajā vietā uzņemt citu studentu), ka atsakāties no iegūtās budžeta vietas.

23-08-2022

Labdien! Man ir iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas & sākumskolas skolotāja kvalifikācija. Papildus ir iegūts maģistra grāds izglītībā un karjeras konsultanta kvalifikācija. Kādas ir manas iespējas kļūt par sociālo pedagogu?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri, kura informēja, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu  Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 10.p. noteiktajām prasībām par sociālo pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību un sociālā pedagoga kvalifikāciju vai augstāko izglītību un sociālā darbinieka kvalifikāciju, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu (KP) jeb 160 stundu apjomā.

B.Bašķere informēja, ka Latvijas Universitātē (LU) ir izstrādāta un jau tiek īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma sociālajā pedagoģijā 160 stundu apjomā, pēc kuras apguves pedagogi (personas ar augstāko pedagoģisko izglītību) saņems sociālā pedagoga kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu, kas dos tiesības strādāt par sociālo pedagogu. 2022. gada sākumā pedagogi varēja pieteikties programmas apguvei par valsts budžeta līdzekļiem, šobrīd diemžēl pieteikšanās ir noslēgusies (informācija par valsts budžeta finansētajām pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām tiek regulāri publicēta IZM mājaslapā).

Sazinoties ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāju Ritu Ābeli, noskaidrojām, ka 2022./2023. mācību gadā papildus tiks komplektētas maksas grupas sociālo pedagogu apmācībai. Precīzs pieteikšanās laiks vēl nav zināms, taču informācija tiks publicēta LU mājaslapā, līdz ar to iesakām Jums sekot līdzi LU pedagoģiskās izglītības centra jaunumiem.

Zināšanai informējam, ka atbilstoši 2022./23. gada augstskolu uzņemšanas plāniem sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju nevar iegūt nevienā no augstskolām. Savukārt sociālā darbinieka kvalifikāciju var iegūt:

 • Profesionālā bakalaura programmās (jāstudē 4 gadi): SARAKSTS;
 • Profesionālā maģistra programmās (jāstudē 1,5 vai 2 gadi atbilstoši iepriekš iegūtajai izglītībai): SARAKSTS;
 • Profesionālās augstākās izglītības programmā pēc koledžas (jāstudē 2 gadi): SARAKSTS.

Ja programmā „Sociālais darbs” ir iekļauts sociālās pedagoģijas studiju kurss vismaz 4 KP apjomā, tad ar šo izglītību ir pietiekami, lai varētu strādāt par sociālo pedagogu. Savukārt, ja programmas  saturā nav sociālās pedagoģijas priekšmeta,  tad kā alternatīva varētu būt apgūta studiju programmas daļa (studiju kurss) sociālajā pedagoģijā 4 KP apjomā. T.i., paralēli studijām var apmeklēt, piemēram,  LU sociālās pedagoģijas studiju kursus klausītāja statusā, kārtot pārbaudījumus, saņemt novērtējumu un LU apstiprinātu izziņu par sociālās pedagoģijas kursa veiksmīgu apguvi.

23-08-2022

Labdien! Mans dēls septembrī sāks mācīties 9.klasē. Pēc pamatskolas pabeigšanas viņš vēlas mācīties koledžā vai tehnikumā. Dēlam patīk un padodas programmēšana. Diemžēl nevarējām internetā atrast nekādas izglītības iespējas.

Labdien!

Nosūtām Jums programmu sarakstu, kurās pēc 9. klases var apgūt programmēšanas tehniķa profesiju, tai skaitā par valsts budžeta līdzekļiem. Nosūtām arī izglītības iestāžu sarakstu, kurās var mācīties programmēšanu:

Noderīga informācija

Vairāk informācijas par programmēšanas tehniķa, programmētāja u.c. IT nozares profesijām (profesijas apraksts, attēlu galerija,  intervija, mācību iespējas) varat atrast vietnē Profesiju Pasaule;

Informācija par uzņemšanu un dokumentu iesniegšanas termiņiem profesionālās izglītības programmās 2022./2023. gadā atrodama NIID.LV sagatavotajā rakstā.

15-08-2022

Labdien. Puisim 17 gadi. Kādas ir iespējas apgūt profesionālo izglītību vai arodizglītību, ja  9. klase ir pabeigta ar liecību?

Labdien!

Nosūtām Jums profesionālās un vispārējās izglītības programmu sarakstus, kurās var mācīties jaunieši ar nepabeigtu pamatizglītību, t.sk. pēc 9. klases ar liecību.

1) Profesionālās pamatizglītības programmas ar nepabeigtu pamatizglītību: SARAKSTS (iepriekš tās dēvēja par pedagoģiskās korekcijas programmām, šobrīd normatīvajos aktos tāds jēdziens vairs nepastāv). Tiek plānots, ka ar laiku izglītības iestādes šādas programmas vairs neīstenos – lai apgūtu jebkura līmeņa profesiju, vispirms jaunietim vajadzēs pabeigt vispārējās pamatizglītības programmu. Vienīgā skola, kura vēl uzņēma jauniešus profesionālās pamatizglītības programmās 2022. gada vasarā, ir Jelgavas Amatu vidusskola. Šobrīd uzņemšana jau ir noslēgusies, taču iesakām Jums sazināties ar skolu un precizēt informāciju – varbūt mācību grupās vēl ir brīvas vietas.

2) Vispārējās pamatizglītības (1. – 9. klase) vai pamatizglītības 2.posma (7. – 9. klase) programmu SARAKSTS. NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Tāpat Jūs varat atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm, virs programmu sarakstiem izvēloties “Iestāžu skatu”. Pēc piemērotas izglītības programmas/ iestādes atrašanas iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un noskaidrot, kādas ir jaunieša iespējas iestāties un turpināt izglītību, kad un kādi dokumenti jāiesniedz utt. 

Vēršam uzmanību, ka, lai iegūtu pamatizglītību, jaunietis var mācīties 9.klasē atkārtoti (arī vairākas reizes) līdz pat pilngadības sasniegšanai. Savukārt pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas atbilstoši noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21. punktā noteiktajam, ir iespēja pabeigt pamatizglītības ieguvi eksternātā jeb pašizglītības formā. Eksternātā var viena mācību gada laikā apgūt vispārējās pamatizglītības standarta prasībām noteikto mācību priekšmeta (kursa) saturu vai tā daļu, lai iegūtu vai uzlabotu vērtējumus vispārējās pamatizglītības mācību priekšmetos un lai saņemtu dokumentu par vispārējās pamatizglītības apguvi.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6
Nākamā
Rezultāti : 11 - 20 no 228